Konkurs “Być jak Stanisław Staszic”

Stanisław Staszic w swoim życiu kierował się dewizą „być narodowi użytecznym”. Ten wielki Polak poświęcił się pracy na rzecz narodu polskiego i podniesienia poziomu cywilizacyjnego ziem polskich. Nie szczędził sił i środków na rzecz potrzebujących. Angażował się we wszystkie ważne w jego czasach sprawy, wydarzenia. Można powiedzieć, że swoimi działaniami wyprzedzał epokę. Stanisław Staszic jest uważany dziś za „ojca” bądź prekursora wielu dziedzin życia społeczno-gospodarczego, m.in. taternictwa, geologii, hutnictwa, górnictwa, szkolnictwa wyższego i spółdzielczości. Rola Stanisława Staszica w wychowaniu młodzieży nie tylko naszej szkoły jest niewymierna.

Konkurs przeznaczony jest dla chętnych klas 1-3 IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej.

Głównym celem konkursu jest zachęcenie i zainspirowanie młodych ludzi do podejmowania i kontynuowania w swoim życiu działań wzorowanych na bogatym dorobku i osiągnięciach Stanisława Staszica. Popularyzowanie postawy staszicowskiej (pragmatyzm, solidarność, przenikliwość polityczna, wytrwałość, pracowitość, wszechstronność, wrażliwość społeczna, nieugiętość) wobec problemów współczesnego świata.

Konkurs ma charakter cykliczny. Co roku będzie odbywać się pod innym hasłem przewodnim.

Tegoroczna edycja w roku szkolnym 2021-2022 odbywa się pod hasłem „Staszic, gdyby dziś żył, byłby Eko”.

Zobacz regulamin konkursu:

Byc_jak_Staszic

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:


 

 

 
 

 

 


Sponsor IVLO