SPEKTRUM AUTYZMU

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną pt. “SPEKTRUM AUTYZMU. Podobni – różni”

w ramach projektu realizowanego przez Fundację SYNAPSIS – 

“ZA radę da! Działania na rzecz dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera i ich rodzin”, 
którego celem jest zapobieganie stygmatyzacji dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i zmiana niechętnych postaw wobec uczniów z ASD. 

Niezwykle ważna w tym względzie jest akceptacja grupy rówieśniczej, a jest ona tym większa, im większą wiedzę o autyzmie posiadają młodzi ludzie. Dlatego chcielibyśmy zachęcić Państwa – Rodziców, Opiekunów oraz Dzieci i Młodzież z naszej szkoły – do zgłębienia informacji na ten temat.

Ten ciekawy materiał zawiera informacje dotyczące funkcjonowania osób z ASD, od wczesnego dzieciństwa po dorosłość. Wskazuje ograniczenia związane z występowaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu, ale także mocne strony osób z zespołem Aspergera.

Linki

https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialapodlaska/

 

 

Ligi przedmiotowe

Projekty

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO