Ubezpieczenie dzieci, młodzieży i studentów NNW SZKOLNE

Link do ubezpieczenia:

www.sug-ubezpieczeni.pl/code/abra

po kliknięciu na link z boku po lewej stronie widoczne są zakładki jedna z nich to zakładka jak przystąpić do ubezpieczenia i tam znajduje się opis.

Jak przystąpić do ubezpieczenia

Krok 1

Zapoznaj się z ofertą i wybierz odpowiedni dla Twojego dziecka lub jeśli jesteś studentem odpowiedni dla Ciebie wariant. Pakiet podstawowy możesz rozszerzyć o pakiet dodatkowy, assistance, telemedycynę.
Klikając na literkę „i” przy danym świadczeniu wyświetli się dodatkowa informacja dotycząca świadczenia.

Krok 2

Wybierz przycisk „Ubezpiecz się”.

Krok 3

Podaj swój adres mailowy,  prześlemy Ci Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Zapoznaj się z nimi.

Krok 4

Wypełnij formularz podając dane rodzica i dziecka ,  po kliknięciu „wyślij” pojawi się przycisk ” ubezpiecz kolejne dziecko” – dane rodzica się zachowują wystarczy uzupełnić dane dziecka

Okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia następnego po przystąpieniu do ubezpieczenia. Warunkiem rozpoczęcia ochrony jest terminowe opłacenie składki za ubezpieczenie na wskazane konto.

Krok 5

Składkę możesz opłacić bezpośrednio przez PAYu lub standardowym przelewem, na indywidualny numer konta, który otrzymasz od nas w mailu powitalnym.

Wyślemy do Ciebie maila powitalnego z informacją o wybranym zakresie ubezpieczenia, wysokości składki, okresie ubezpieczenia, sposobie i terminie płatności składki.

Krok 6

Po opłaceniu składki otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający ochronę.

Linki

https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialapodlaska/

 

 

Ligi przedmiotowe

Projekty

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO