Zasady obowiązujące w IV LO od 01.09.2020 r.

Przedstawiamy zasady obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021:

•Zachowujemy bezpieczny dystans.
•Dezynfekujemy ręce. Staramy się bardzo często je myć.
•Każdy zespół klasowy  ma zajęcia w przypisanej na stałe klasie. Z wyjątkiem zajęć z podziałem na grupy.
•Stosujemy się do poleceń i wskazówek nauczycieli oraz pracowników szkoły.
•Rodzice nie wchodzą do szkoły.
•Przychodzimy do szkoły zdrowi.
•Wietrzymy sale co najmniej raz na godzinę.
•Po powrocie do domu zmieniamy ubrania i dokładnie myjemy ręce.
•Nie przynosimy do szkoły zbędnych przedmiotów.
•Rodzice pozostają w stałym kontakcie z wychowawcą i szkołą.
•Obiady jemy w czasie wyznaczonych przerw.
•Staramy się unikać sytuacji, w której możemy ulec zarażeniu.

•Informujemy na bieżąco wychowawcę i szkołę o złym samopoczuciu lub możliwości zakażenia.

Prosimy o noszenie  maseczek na korytarzach i w przestrzeniach wspólnych.

Linki

https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialapodlaska/

Ligi przedmiotowe

Projekty

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO