Odbiór świadectw

Zapraszamy na spotkania z Wychowawcami i odbiór świadectw od 29.06.2020 r.

Świadectwa odbieramy według załączonego Harmonogramu.

Uczniowie, którzy nie będą mogli być w tym terminie mogą zgłosić się po odbiór świadectwa do sekretariatu szkoły codziennie w godz. 8:00 -15:00.

Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Harmonogram wydawania świadectw

29.06.2020 r.

w godz. 9:00-11:00

Wejście 1 /wejście do segmentu A/ kl. 1a s. 84; 1b – s. 86
Wejście 2 /główne wejście do IV LO)/ 1c – s. 44

w godz. 11:30- 13:30
Wejście 1 kl. 1d, s. 84;
Wejście 2 /główne wejście do IV LO/ kl. 1e s. 48; 1f s. 54

30.06.2020 r.
w godz. 9:00-11:00

Wejście 1 /wejście do segmentu A/ kl. 1Ag s. 84; 1Bg – s. 86
Wejście 2 /główne wejście do IV LO/ 1Dg s. 44;

w godz. 11:30-13:30
Wejście 1 /wejście do segmentu A/ kl. 2a s. 84, 2b s. 86
Wejście 2 /główne wejście do IV LO/ 2c s. 44

01.07.2020 r.
w godz. 9:00-11:00

Wejście 1 /wejście do segmentu A/ kl. 2d s. 84, 2f s. 86
Wejście 2 /główne wejście IV LO/ kl. 2e  s.44

w godz. 11:30- 13:30
Wejście 2 /główne wejście do szkoły/ 1Cg s. 44

Linki

https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialapodlaska/

Ligi przedmiotowe

Projekty

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO