OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM „WYBIERAM WYBORY”

 Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. Celem  tego konkursu było upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów i propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.
Zakres przedmiotowy  obejmował  zagadnienia z zakresu prawa wyborczego  określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy(Dz. U. poz. 112, z późn. zm.).
Pierwszy etap konkursu odbył  25.2.2020. W tej  części brali udział  uczniowie klas drugich i trzecich  naszej szkoły. Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawowali nauczyciele Wiedzy o Społeczeństwie oraz przedstawiciel Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białej Podlaskiej.

Linki

https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialapodlaska/

Ligi przedmiotowe

Projekty

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO