Grand Prix

Sukces zespołu “Camerata” w XV Ogólnopolskim Festiwalu Herbertowskim

19 marca 2015r. w Lublinie odbyło się podsumowanie XV edycji

Ogólnopolskiego Festiwalu Herbertowskiego.

Myślą przewodnią festiwalu była podróż szlakiem Małych Ojczyzn Poety.

Konkurs odbywał się w pięciu kategoriach: recytacji, plastycznej, fotograficznej,

muzycznej oraz filmowej.

W kategorii muzycznej naszą szkołę reprezentował zespół “Camerata” w składzie:

Natalia Dymecka – sopran

Kamila Sakowska – alt

Michał Charewicz – baryton.

Zespół “Camerata” otrzymał nagrodę główną – Grand Prixfestiwalową statuetkę, którą

wręczyła pani Katarzyna Herbert- żona poety.

Uczniowie wykonali własną kompozycję do wiersza “Mur”.

Zespół przygotowała pani Iwona Świderska, nauczyciel muzyki.

Ponadto uczniowie: Natalia Dymecka, Daniel Obroślak i Dawid Kozak w tej samej

kategorii otrzymali wyróżnienie za interpretację muzyczną wiersza “Kamyk”

Zdjęcia wykonał Daniel Rotkiewicz – XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Linki

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO