WIZYTA W GRUPIE HOREGLAD

28 maja 2019 GRUPA HOREGLAD w skład której wchodzą miedzy innymi: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Budownictwa TRASA Sp. z o. o. oraz Wytwórnia betonów w Sielczyku z własnej inicjatywy zorganizowała naszym uczniom z klas matematyczno – fizycznych (czyli I F i II F) wycieczkę zawodoznawczą z inżynierii budownictwa.

Uczniowie zapoznawali się z etapami powstawania dróg asfaltowych. Dowiedzieli się jak powstaje masa asfaltowa, odwiedzili laboratorium, w którym materiał jest poddawany próbie jakości. Po naukowej części wycieczki, młodzież udała się na ognisko integracyjne.

Być może nasi uczniowie wybiorą studia politechniczne i w przyszłości staną się pracownikami GRUPY HOREGLAD. W imieniu uczniów DZIĘKUJEMY za wycieczkę!

Opiekunami klas byli: pan Marcin Lenz (wychowawca klasy II F) oraz pan Sebastian Biesiada (wychowawca klasy I F).

Zdjęcia:

pan Sebastian Biesiada

Patrycja Jędrzejewska (zdecydowana większość)

Linki

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO