KONKURS NA LOGO NASZEGO PROJEKTU ERASMUS

Zaprojektuj logo PROJEKTU ERASMUS + pod hasłem ”En marche à travers l’histoire vers de nouvelles expériences, de nouveaux mondes, de nouveaux espoirs -Przez historię do nowych doświadczeń, nowych światów, nowych nadziei”.

Wygraj 200 EURO!

Termin do 15 marca 2019!

 

Regulamin konkursu

Art.1 – Cel

Głównym celem konkursu jest promocja projektu Erasmus+ ” Przez historię do nowych doświadczeń, nowych światów, nowych nadziei ” wśród młodzieży szkolnej i w środowisku lokalnym.  Szkoły partnerskie projektu z Bułgarii, Francji, Włoch i Polski organizują pierwszy etap konkursu na terenie swoich placówek.

 

Art.2 – Warunki uczestnictwa

Mogą w nim uczestniczyć wszyscy uczniowie szkół partnerskich. Każdy uczeń lub grupa może zaprezentować tylko jedno logo. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Prace należy dostarczyć do szkolnego koordynatora projektu Erasmus+ p. Małgorzaty Górak do 15 marca 2019r. do godziny 12:00

 

Art.3 – Cechy logotypu

Temat logo musi:

  • zawierać jeden lub kilka elementów reprezentujących symboliczną więź między czterema państwami partnerskimi;
  • odwoływać się również do programu Erasmus+ i tematyki projektu

Technika wykonania logo jest dowolna (projektowany odręcznie lub komputerowo).

Grafika może być wykonana w kolorze jak i czarno-biała, może być narysowana kredkami, flamastrem, tuszem kolorowym lub atramentem.

Logo musi charakteryzować się wysoką rozdzielczością i bardzo dobrą jakością nawet po zminimalizowaniu rozmiarów.

 

Art.4 – Sposób prezentacji

Szkic musi być zaprezentowany na twardym papierze formatu A3 lub  ewentualnie na nośniku CD czy DVD, formatu tiff, jpeg lub pdf wysokiej jakości. Musi mu również towarzyszyć krótki opis dotyczący głównej myśli zaproponowanego logotypu. Każda szkoła może zaprezentować jedynie dwa projekty w czasie spotkania projektowego we Francji w dniach 16-21 marca 2019r.
W razie dużej ilosci chętnych, każda szkoła przeprowadzi preselekcję na własnych zasadach.

 

Art.5 – Warunki przechowania

Każda szkoła partnerska zaprezentuje swoje propozycje logo podczas pobytu we Francji. Dzieła muszą być zapakowane w identyczne koperty, zaklejone i anonimowe, podpisanych jedynie:

 

“Un logo pour le projet ERASMUS+ “ En marche à travers l’histoire vers de nouvelles expériences, de nouveaux mondes, de nouveaux espoirs …. “

 

Każda koperta musi zawierać w środku drugą kopertę z danymi ucznia ( imię, nazwisko, szkoła, klasa).

 

Art.6 – Ocena prac

Prace będą sprawdzane przez komisję, w skład której wchodzą reprezentanci z każdego państwa  pod przewodnictwem dyrektora szkoły francuskiej “Les trois sources” z Bourg- les- Valence.

Po weryfikacji zgodności projektów z warunkami niniejszego regulaminu, wybrane zostanie zwycięskie logo z uwzględnieniem następujących kryteriów:

  1. Zgodnością projektu z grupą docelową
  2. Kompatybilnością między logotypem a tematem projektu
  3. Możliwością wydrukowania logo w zmniejszonym rozmiarze

Jury zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia projektów nie spełniających podstawowych warunków wymaganych do dopuszczenia do konkursu.

 

Art.7 – Nagroda

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę o wartości 200€ ufundowaną przez liceum “Gatto” w Agropoli (Włochy)

 

Art.8 – Nadanie ogłoszenia

Niniejszy regulamin ogłoszony zostanie we wszystkich instytucjach partnerskich projektu, na blogu stworzonym w ramach partnerstwa jak i na platformie e-twinning.

 

Art. 9 – Rozporządzenie ostateczne

Udział w konkursie oznacza pełną akceptację tego regulaminu

 

Linki

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO

Linki

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO