PROJEKT ERASMUS+ W NASZEJ SZKOLE

 

 

PROJEKT ERASMUS+ W NASZEJ SZKOLE

Od 30 września do 4 października 2019r. gościliśmy w naszej szkole grupę 28 uczniów

i 9 nauczycieli  z  Bułgarii, Francji i Włoch, którzy przyjechali do nas w ramach projektu Erasmus+ „ Przez historię, do nowych doświadczeń, nowych światów, nowych nadziei”. Tematem przewodnim  projektu jest kultura i historia państw partnerskich oraz szeroko pojęte migracje i ich skutki. Tygodniowa wizyta w Polsce została przygotowana w taki sposób, by zagraniczni goście mogli nie tylko pracować wspólnie ze swoimi polskimi korespondentami nad tematyką projektu, ale również, jak najlepiej poznać kulturę i zwyczaje  naszego kraju oraz sytuację społeczno- ekonomiczną naszego regionu.
W programie znalazły się m.in.: Warsztaty dotyczące migracji, spotkanie z przedstawicielami Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej na przejściu granicznym w Terespolu, zajęcia terenowe w strefie przygranicznej, zwiedzanie Kozłówki, Muzeum na Majdanku oraz centrum Lublina i Warszawy.
Uczestnicy projektu mieli również okazję spotkać się w Urzędzie Miasta z Prezydentem Białej Podlaskiej-  panem Michałem Litwiniukiem oraz z Naczelnikiem Wydziału Edukacji- panem Stanisławem Romanowskim.
W czasie wizyty młodzież zagraniczna mieszkała w polskich domach, brała udział w zajęciach oraz imprezach szkolnych, integrowała się z polskimi rówieśnikami.

W marcu 2019r. w ramach niniejszego projektu, 9 osób ze Staszica wyjechało na wymianę do Francji  do liceum w Bourg-lès-Valence, a w maju 7 osób odwiedziło szkołę partnerską
w Silistrze, w Bułgarii.  Na wiosnę przyszłego roku planowany jest wyjazdy do dwóch szkół we Włoszech.

Projekt wymian młodzieżowych w Staszicu  jest częścią programu ERASMUS+ Akcja 2. Partnerstwa strategiczne prowadzonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

 

                           

O projekcie

Projekt „Przez historię do nowych doświadczeń, nowych światów, nowych nadziei…”
realizowany jest we współpracy ze szkołami z Bułgarii, Francji i Włoch.
Pozyskane na ten cel dofinansowanie z Unii Europejskiej to ponad 17 000 €.

Projekt realizowany jest w języku francuskim a jego koordynatorem w naszej szkole jest p. Małgorzata Górak.

Projekt realizowany będzie do sierpnia 2020r. m.in. poprzez:

  • wyjazdy zagraniczne uczniów uczestniczących w projekcie,
  • przygotowanie wizyty gości z zagranicy,
  • opracowanie, publikację i rozpowszechnianie materiałów i dokumentacji dotyczących działań prowadzonych w ramach projektu,
  • organizowanie wystaw i przedstawień,
  • przeprowadzanie wywiadów z członkami lokalnej społeczności,
  • wykonywanie prac artystycznych dot. tematyki projektu,
  • wymiana doświadczeń z instytucjami w regionie.

Pierwszy wyjazd do Francji już 17 marca 2019r.!

Linki

https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialapodlaska/

 

 

Ligi przedmiotowe

Projekty

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO