PROJEKT ERASMUS+ W NASZEJ SZKOLE

 

 

 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele IV LO rozpoczęli realizację międzynarodowego projektu wymiany młodzieży ERASMUS+.
Projekt „Przez historię do nowych doświadczeń, nowych światów, nowych nadziei…”
realizowany jest we współpracy ze szkołami z Bułgarii, Francji i Włoch.
Pozyskane na ten cel dofinansowanie z Unii Europejskiej to ponad 17 000 €.

Projekt realizowany jest w języku francuskim a jego koordynatorem w naszej szkole jest p. Małgorzata Górak.

Projekt realizowany będzie do sierpnia 2020r. m.in. poprzez:

  • wyjazdy zagraniczne uczniów uczestniczących w projekcie,
  • przygotowanie wizyty gości z zagranicy,
  • opracowanie, publikację i rozpowszechnianie materiałów i dokumentacji dotyczących działań prowadzonych w ramach projektu,
  • organizowanie wystaw i przedstawień,
  • przeprowadzanie wywiadów z członkami lokalnej społeczności,
  • wykonywanie prac artystycznych dot. tematyki projektu,
  • wymiana doświadczeń z instytucjami w regionie.

Pierwszy wyjazd do Francji już 17 marca 2019r.!

Linki

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO