Terminy egzaminów poprawkowych

27.08.2018

Godz. 09.00

Matematyka klasy 1a, 1c, 1d i 1e; (10 osób)  p. I. Litwiniuk i p. J. Byszuk p. D. Trochimiuk p. A. Dopierała

Godz, 12.00

Fizyka; klasa 2f (3 osoby) p. I. Litwiniuk i p. D. Wojtkowski i p. A. Dopierała

 

28.08.2018

Godz. 09.00

Matematyka, klasy drugie i trzecie (12 osób) p. K.  Kulicka i p. J. Byszuk i p. A. Dopierała

Godz. 09.00

polski 1 osoba p.  J. Darczuk i p. A. Potocka i p. dyr. S. Romanowski

Biologia klasa 1e (1 osoba) p. B. Kłoczewska i p. J. Kaliszewska Łodyga i p. dyr. S. Romanowski

 

29.08.2018

Godz.09.00

angielski (6 osób) p. M. Karmasz i p. A. Wojtiuk i. p. A. Dopierała

Godz. 09.00

Historia ( 4 osoby)i 1 osoba egzamin klasyfikacyjny p. R. Lenz i p. B. Gasek Wojewoda

i p. dyr. S. Romanowski

 

Linki

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO