LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Logistyka w sytuacjach kryzysowych skierowana jest przede wszystkim na niesienie pomocy tym, którzy są poszkodowani w wyniku takich czy innych zdarzeń związanych z działaniami sił przyrody, człowieka i mogące być przyczyną powstania katastrof, a także awarii technicznych. Nadrzędnym celem realizowanych procesów logistycznych jest ratowanie życia i zdrowia rannych i chorych oraz zapewnienie ludności poszkodowanej możliwości przetrwania zaistniałej sytuacji. Skuteczność realizowanych procesów logistycznych zależy od podejmowanych decyzji, które muszą uwzględnić uwarunkowania wynikające między innymi z odpowiedzi na następujące pytania: na czym polega sytuacja kryzysowa?, kiedy kryzys się rozpoczął?, z jakich przyczyn powstała sytuacja kryzysowa. W tej konferencji naukowej uczestniczyła młodzież naszej szkoły.

 

dav

dav

Linki

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO

Linki

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO