Kategoria: Aktualności

Egzaminy poprawkowe – sierpień 2020

  24.08.2020r. godz. 9.00            biologia 25.08.2020r. godz. 9.00            j. angielski, matematyka

Pan Michał Litwiniuk Prezydent Miasta Biała Podlaska skierował do nas ciepłe i życzliwe słowa z okazji Zakończenia roku szkolnego 2019/2020. Dziękujemy. Społeczność IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica

Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEN dla rodziców i opiekunów

Przed rozpoczęciem wakacji Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku. Poradnik: zobacz Więcej informacji na stronie: zobacz  

Odbiór świadectw

Zapraszamy na spotkania z Wychowawcami i odbiór świadectw od 29.06.2020 r. Świadectwa odbieramy według załączonego Harmonogramu. Uczniowie, którzy nie będą mogli być w tym terminie mogą zgłosić się po odbiór świadectwa do sekretariatu szkoły codziennie w godz. 8:00 -15:00. Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Harmonogram wydawania świadectw 29.06.2020 r. w godz. 9:00-11:00 Wejście 1 /wejście do segmentu A/ kl. 1a s. 84; 1b – s. 86 Wejście 2 /główne wejście…

Konkursy

VII Rejonowym Konkursie Ortograficznym z języka rosyjskiego oraz Szkolny Konkurs Plastyczny ”Moja okładka podręcznika do języka rosyjskiego” rozstrzygnięte!   W lutym po raz VII z inicjatywy naszej szkoły został zorganizowany Rejonowym Konkursie Ortograficznym z języka rosyjskiego. Tegoroczna edycja zmagań językowych spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów i ich opiekunów. Wśród nadesłanych prac konkursowych, z których wyłoniono zwycięzców, aż 14 było bezbłędnych. 12 marca planowaliśmy Dzień Kultury Słowiańskiej – wręczenie nagród zwycięzcom,…

Profile w 2020/2021

Planowane profile w roku szkolnym 2020/2021 I A KLASA HUMANISTYCZNA Przedmioty w rozszerzeniu:  j. polski, historia, WOS. Przedmiot uzupełniający: edukacja teatralna. Język I – angielski, język II – do wyboru*. I B KLASA JĘZYKOWA Przedmioty w rozszerzeniu: j. angielski, geografia oraz do wyboru j. niemiecki lub j. rosyjski. Język I – angielski, język II – niemiecki lub rosyjski.   I C KLASA MUZYCZNO – MEDIALNA Przedmioty w rozszerzeniu: j. polski,…

Office 365

IV LO im. Stanisława Staszica bezpłatnie udostępnia pełną wersję pakietu biurowego Office wszystkim uczniom naszej szkoły.

Konsultacje

KONSULTACJE ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS I i II  Zgłoszenia chęci uczestnictwa w konsultacjach na cały nadchodzący tydzień prosimy dokonać przez dziennik elektroniczny do wicedyrektora p. Beaty Samojluk (w wiadomości proszę podać: imię i nazwisko ucznia lub maturzysty, klasę, dzień konsultacji, przedmiot, nauczyciel) do piątku do godziny 13.00. Osoby zgłoszone otrzymają wiadomości ze szczegółami organizacyjnymi (deklaracja, godzina konsultacji, sala). Dla zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy szkoły w konsultacjach będą uczestniczyły wyłącznie osoby,…

Konkurs na najlepszą klasę!

Jeśli jesteście ciekawi, wyróżniający się, macie coś dopowiedzenia lub chcecie udowodnić, że to właśnie Wy jesteście najlepsi, nagrajcie 2-3 minutowy film o sobie.

Aktualności maturalne

Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz maturalnego: zobacz Absolwenci, którzy 1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są obowiązani przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub 2) są  obowiązani przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej powinni złożyć w sekretariacie szkoły do 25 maja…

Linki

https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialapodlaska/

Ligi przedmiotowe

Projekty

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO