LOK

W ramach działalności LOK-u organizowane są wycieczki do Wyższej Szkoły Sił Powietrznych w Dęblinie.

Odbywają się zajęcia strzeleckie, na których młodzież doskonali swoje umiejętności. Odbywają się również konkursy z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa.

Opiekun

mgr Paweł Gawrysiuk